Forgot your password?
New user?


WORK IN DENMARK

Reactivate-logo

Reactivate and relocate - employer

Reactivate is a project open to jobseekers aged 35+ and to employers with recruitment needs (focus on SMEs) from all EU countries. It aims to match employers with hard to fill vacancies with skilled candidates across Europe.

Please scroll down for the Danish version.

Reactivate is an EU initiative to help enterprises (primarily SMEs) that wish to recruit from other EU member states. Reactive offers financial support to facilitate the recruitment and integration process.

 • Recruitment services i.e. help to publish vacancies and matching of suitable candidates from abroad,
 • Financial support in case you offer an integration programme to your newly employee aged 35+ from another EU country. The financial support covers some of the costs for on-the-job training, language training, administrative support, etc.

Your future candidates or employees might also be able to receive financial support from Reactivate initiative.

Get insight into financial support from Reactivate initiative to your future candidates and employees.

An employer must contact a Workindenmark or EURES Adviser in order to take part in the project.

To be eligible for financial support, your enterprise needs to be:

 • small or medium sized (maximum 250 employees)
 • legally registered in an EU country 

Conditions

 • offer employment to a person 35+ from another EU country for a minimum of six months
 • offer wages and work conditions in accordance with national labour market law and rules, such as collective agreements or minimum wage.
 • offer working hours of at least 50 percent of a normal working week

You must submit an application form before the start of employment.

For more information and to apply:

Workindenmark (tel.: +45 7222 3360, email: reactivate@workindenmark.dk), or

Your local EURES Adviser (You can find the nearest EURES Adviser on EURES-website) (new window, EURES-website)

More about Reactivate-project:

Visit: www.jobreactivate.se (new window, the website of Sweden's Public Employment Agency that organises this initiative)

Download a flyer that summerises information above about Reactivate (pdf, new window) 

REACTIVATE AND RELOCATE PÅ DANSK - ARBEJDSGIVERE

EU projektet Reactivate kan yde følgende hjælp og økonomisk støtte til virksomheder (primært SMV’er), der ønsker at rekruttere og derefter integrere EU-borgere over 35 år.

 • Rekruttering. Annoncering af ledige stillinger på EURES portalen og match af kandidater fra EU
 • Økonomisk støtte til et introduktionsprogram for den nyansatte EU medarbejder over 35 år. Der kan ydes delvis støtte til sprog- eller fagrelateret undervisning og administrativ understøttelse. Formålet med introduktionsprogrammet er at sikre, at den nyansatte falder til.

Krav til virksomheder som søger støtte fra Reactivate:

 • Virksomheden er en lille eller mellemstor virksomhed (max. 250 ansatte)
 • Virksomheden er registreret og har sæde i et EU-land
 • Virksomheden skal rette henvendelse til Workindenmark eller en Eures-vejleder 

Der kan være, at jeres mulige kandidater eller kommende medarbejdere også kan modtage økonomisk støtte fra Reactivate-ordningen.

Læs, hvad jeres mulige kandidater eller kommende medarbejdere kan bruge Reactivate til. 

Desuden skal flg. betingelser være opfyldt:

 • Den nyansatte skal tilbydes en kontrakt på minimum 6 måneder
 • arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge,
 • løn og arbejdsvilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning (overenskomst og mindsteløn)

Ansøgning skal sendes til Reactivate før den nyansattes første arbejdsdag

Yderligere information og ansøgning :

Workindenmark (tlf.: 7222 3360, email: reactivate@workindenmark.dk), eller

Din lokale EURES Adviser (Du kan finde hvem der er din nærmeste vejleder på EURES-websitet) (nyt vindue, EURES-websitet)

Mere om Reactivate-projektet

www.jobreactivate.se (nyt vindue, hjemmeside af den svenske arbejdsformidling, som er tovholder for projektet)

Hent en pjece, der opsummerer ovenstående oplysninger vedr. Reactivate (pdf, nyt vindue)