Faktaark

I dette menupunkt finder du en oversigt over faktaark for jobsøgere og for arbejdsgivere.

Faktaark for jobsøgere

Før ankomst

Nyttig viden om hvad du skal gøre inden din ankomst til Danmark

Ved ankomst

Om de praktiske opgaver og nødvendige registreringer ved ankomst til Danmark

Nordiske borgere:

Borgere fra EU/EØS eller Schweiz:

Borgere fra øvrige lande:

Grænsearbejdere

Information til arbejdstagere fra Norden, EU/EØS og Schweiz der bevarer deres bopæl i hjemlandet

Faktaark for arbejdsgivere


Ansættelse af borgere fra nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island)

Ansættelse af borgere fra EU/EØS eller Schweiz

Ansættelse af borgere fra øvrige lande


Print 

 

Ok