EU/EØS og Schweiz

Som statsborger fra EU/EØS og Schweiz kan du opholde dig frit i Danmark i op til 3 måneder. Hvis du leder efter et arbejde under opholdet, må du opholde dig i Danmark i op til 6 måneder uden at søge om registrerings- eller opholdsbevis.

Du kan få udstedt EU/EØS-registreringsbevis, hvis du:

  • Har lønnet beskæftigelse her i Danmark
  • Driver selvstændig virksomhed her i Danmark
  • Udfører eller modtager tjenesteydelser her i Danmark
  • Er studerende ved en erhvervskompetencegivende SU-berettiget uddannelse i Danmark og erklærer at råde over tilstrækkelige midler til opholdet
  • Råder over indtægter eller midler, så du kan forsørge dig selv

Læs mere om registreringsbevis hos Statsforvaltningen eller på Workindenmark Step-by-step.


Print 

 

Relevante links

Registreringsbevis (Statsforvaltningen)

Step-by-step (Workindenmark)

Kort over EU/EØS lande og Schweiz

Download

Faktaark

Ok