Workindenmark step-by-step

Bil/kørekort

Hvis du vil køre bil i Danmark, kan det være nødvendigt at få dit udenlandske kørekort ombyttet til et dansk kørekort.

Hvis du tager bil med fra hjemlandet, skal bilen omregistreres, eller du skal have en dispensation.

Læs mere om kørekort og registrering af bil nedenfor.

Kørekort

Kørekort udstedt i et EU/EØS land

Et kørekort, der er udstedt i et EU/EØS land, sidestilles med et danske kørekort og giver ret til kørsel i Danmark, så længe kørekortet er gyldig, dog højest til du fylder 70 år.

Et kørekort, der er erhvervet i EU/EØS, kan dog ombyttes til et tilsvarende dansk kørekort uden aflæggelse af kontrollerende køreprøve.

Kørekort udstedt i et land uden for EU/EØS (ombytning)

Hvis du har fået sædvanlig bopæl i Danmark og har et kørekort udstedt i et land uden for EU/EØS, skal du inden 90 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk. Ellers må du ikke køre bil i Danmark.

Henvend dig i et borgerservicecenter i en af landets kommuner for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Du skal medbringe:

  • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge i Danmark
  • Et pasfoto
  • Dit kørekort
  • Gyldigt pas
  • Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger)

Du skal medbringe en oversættelse af dit kørekort, hvis dit kørekort ikke er udstedt med latinske bogstaver, eller hvis det ikke findes i en oversættelse til tysk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udstedt af en translatør eller af en oversætter, der er godkendt af Rigspolitiet.

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Ny køreprøve:

For at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort skal du op til en såkaldt kontrollerende køreprøve, der består af både en teoriprøve og en praktisk prøve.

Du skal ikke aflægge kontrollerende køreprøve, hvis du vil ombytte et kørekort, du har fået udstedt i Australian Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Ukraine eller Schweiz.

Bil (omregistrering)

Hvis du bruger en bil i Danmark, som er registreret i dit hjemland, skal du betale en registreringsafgift til de danske skattemyndigheder (SKAT). Du har mulighed for at søge om tilladelse til at benytte din bil i Danmark uden at betale registreringsafgift til SKAT.


Print 

 

Relevante link

International Citizen Service (Workindemark.dk)

Ok