Workindenmark step-by-step

Ansættelsesforhold

Når du forhandler løn- og ansættelsesvilkår, er det en fordel at kende lidt til det særlige danske arbejdsmarked. På hovedparten af de danske arbejdspladser er løn- og ansættelsesforhold reguleret via kollektive overenskomster mellem fagforeninger og arbejdsgiverforeninger. Der er derfor ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Arbejdsmarkedets parter har selv ansvaret for, at indgåede overenskomster bliver overholdt.

Langt de fleste danskere er medlem af en fagforening, og du kan også som udenlandsk arbejdstager melde dig ind i en fagforening.

Arbejdstid

I Danmark er det normalt at arbejde 37 timer om ugen fordelt på fem dage. De fleste arbejder fra mandag til og med fredag i tidsrummet mellem klokken 6 og morgen og klokken seks om aftenen.

Ansættelsesbevis

Du skal fra din arbejdsgiver modtage et ansættelsesbevis senest en måned efter, at du er startet på jobbet. Det er et lovkrav, uanset om arbejdspladsen har overenskomst.

Ferie

Alle lønmodtagere har ret til at holde fem ugers ferie i hvert ferieår. Ferieåret går fra den 1. maj til den 30. april.

Hvis du er lønmodtager i Danmark, har du ret til fem ugers betalt ferie fra arbejdsgiveren. Forudsat at du har arbejdet et helt kalenderår forud for ferieåret.

Hvis du har været ansat kortere end et kalenderår, optjener du 2,08 dage pr. måneds ansættelse.

Hvis du ikke har optjent ret til fem ugers betalt ferie, har du alligevel ret til at holde op til fem ugers ferie, men i så fald uden betaling fra din arbejdsgiver i den ferieperiode, du ikke har optjent.

Du og din arbejdsgiver aftaler normalt, hvornår du holder ferie. Alle lønmodtagere har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september.


Print 

 

Ok