Workindenmark step-by-step

Danskundervisning

Du vil i mange situationer kunne klare dig ved at tale engelsk eller tysk på din arbejdsplads, men det er en klar fordel, hvis du også lærer at tale dansk.

Derfor har du mulighed for at deltage i danskundervisning målrettet mod udenlandske medarbejdere på danske arbejdspladser og mere generel danskundervisning for voksne udlændinge.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Intro-dansk)

Hvis du opholder dig i en kortere periode i Danmark, er arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) en mulighed for hurtigst muligt at tilegne dig basale dansksproglige færdigheder.

Du kan deltage, hvis du:

  • Er over 18 år
  • Er rejst til Danmark inden for det seneste år
  • Har ordinær beskæftigelse
  • Har fast, lovligt ophold og ret til at arbejde i Danmark.

Hvis du er statsborger fra EU/EØS og Schweiz, kan du få tilbud om intro-dansk, hvis du pendler mellem din bolig bopæl i hjemlandet og et arbejde i Danmark.

Intro-dansk tilbydes af din bopælskommune. Hvis du er pendler, tilbydes intro-dansk af den kommune, hvor du arbejder.

Kontakt dit lokale borgerservicecenter for yderligere oplysninger om intro-dansk.

Danskuddannelse

Du kan også vælge at deltage i en bredere danskuddannelse for voksne udlændinge. Den har til formål at give dig de nødvendige dansksproglige forudsætninger for at klare dig i job, uddannelse og som borger i Danmark.

Du kan deltage, hvis du:

  • Er over 18 år
  • Har lovligt opholdsgrundlag
  • Er registreret i Det Centrale personregister (CPR)
  • Danskuddannelse er et tilbud i op til tre år efter, at du er kommet til Danmark.

Danskuddannelse tilbydes også til din medrejsende familie på over 18 år.

Hvis du er statsborger fra EU/EØS og Schweiz, kan du deltage i danskuddannelse, hvis du pendler mellem bopæl i dit hjemland og et arbejde i Danmark.

Du modtager danskuddannelse i den kommune, hvor du bor. Hvis du er pendler, kan du få tilbud om danskuddannelse af den kommune, hvor du arbejder.

Kontakt dit lokale borgerservicecenter for yderligere oplysninger om danskuddannelse.


Print 

 

Relevante link

Find dit lokale borgerservicecenter (borger.dk)

Ok