Workindenmark step-by-step

Rettigheder

Din fraflytning fra Danmark medfører en række ændringer i dine rettigheder.

Social sikring

Når du i Det centrale Personregister (CPR) bliver registreret som fraflyttet til udlandet, mister du samtidig din sociale sikring i Danmark.

Du bør derfor inden afrejse fra Danmark undersøge, hvilke sociale rettigheder du har i det land, du flytter til.

Feriekonto

Når du er frameldt Det Centrale Personregister (CPR) og ikke arbejder for en dansk arbejdsgiver, kan du få udbetalt alle dine feriepenge. Det gælder også, selv om du ikke holder ferie.

FerieKonto (link) vil automatisk udbetale alle dine feriepenge, hvis du har en NemKonto eller har registreret et dansk kontonummer hos FerieKonto.

Du kan også vælge at få dine feriepenge overført til en udenlandsk konto. Skriv et brev til FerieKonto med følgende oplysninger: dit danske cpr-nummer, din udenlandske adresse, navn og adresse på den udenlandske bank samt swift/BIC-code og Iban-nummer.

ATP Livslang Pension

Ved fraflytning fra Danmark bevarer du retten til at få udbetalt pension fra ATP, når du bliver pensionist. ATP skriver til dig, når du nærmer dig pensionsalderen. Du skal derfor huske at skrive til ATP, hvis du flytter ud af Danmark og hvis du efterfølgende skifter adresse i udlandet.

A-kasse

Hvis du har været medlem af en a-kasse, mens du har arbejdet i Danmark, bør du kontakte a-kassen inden fraflytning for at få mere information om dine rettigheder.

Som statsborger fra EU/EØS eller Schweiz, kan du i nogle situationer overføre dagpengeret og forsikringsperioder, hvis du flytter til et andet EU/EØS land eller Schweiz. Kontakt din a-kasse for at få mere information om mulighederne for at overføre ret til dagpenge og dagpengeperioder. Du kan også læse mere om overførsel af danske arbejds- og forsikringsperioder på Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside.


Print 

 

Ok